CMS vs. správca webovej stránky

Kvalitná webová stránka je pre súčasný biznis podmienkou, bez ktorej má podnikateľ medzi tisíckami podobných webových stránok len veľmi malú šancu uspieť. Nájsť firmu, ktorá vytvára webové stránky alebo si ju pomocou nástrojov poskladať, dnes nie je žiadny problém. Čo teda robí niektoré webové stránky atraktívnejšími?

Skutočná práca vytvorením webovej stránky ešte len začína. Aktualizácia a pravidelné zmeny obsahu sú práve tým najväčším lákadlom pre návštevníkov, vďaka ktorému sa budú na vašu webovú stránku vracať. Čo takáto starostlivosť vlastne obnáša? Firmy majú pre vás na prvý pohľad ideálne riešenie v podobe CMS (Content Management System), systému na správu obsahu, vďaka ktorému si budete môcť sami ľahko a rýchlo meniť a pridávať obsah. Poďme si na tento systém teda posvietiť.

CMS je stručne povedané užívateľské rozhranie, cez ktoré meníte svoju webovú stránku bez toho, aby ste museli poznať programovací jazyk. Existuje množstvo CMS, platených aj neplatených. Každý ponúka niečo iné, ale predsa majú niečo spoločné.

Neplatený CMS

Majiteľ sa často rozhodne poskladať si webovú stránku zadarmo na kolene. Univerzálnosť neplateného CMS je preňho dostatočným lákadlom. Veľa muziky za málo peňazí sa však nedočká. Zabúda na podstatné podmienky potrebné pre kvalitnú webovú stránku.

Webová stránka postavená na univerzálnom systéme obsahuje množstvo nevyužitých funkcií a vždy sa nájdu aj chýbajúce. Chýbajúce funkcie si majiteľ experimentálne vkladá cez prípojné moduly. Nepozerá pri tom na kompatibilitu a na webovej stránke spôsobuje veľké chyby. Veľké množstvo nepoužitých funkcií zbytočne zaberá priestor na serveri. Za ten si musí majiteľ samozrejme zaplatiť. Optimalizácia takejto webovej stránky je veľmi náročná a väčšinou žiadnou optimalizáciou neprešla.

Ďalšou kapitolou neplatených CMS je slabá bezpečnosť, ktorej venujeme samostatný článok.

Platený CMS

Niektoré firmy ponúkajú aj platené CMS, naprogramované presne pre konkrétnu webovú stránku. Môžu nastať dva prípady. Buď vezmú neplatený systém, upravia ho a predajú, alebo vytvoria vlastný. Bezpečnosť platených CMS v druhom prípade je na vyššej úrovni, do kódu vidia len tvorcovia. Systém obsahuje menej nepotrebných funkcií a väčšinou obsahuje presne to, čo majiteľ webovej stránky potrebuje.

Firmy samozrejme ponúkajú školenia, po ktorých by sa majiteľ webovej stránky v ich systéme mal perfektne orientovať. Skutočnosť je ale niekde úplne inde. Žiadny systém sa nedá naprogramovať tak, aby nemohli vznikať chyby pri jeho používaní. Majiteľ nie je odborník a tak nevie, čo môže nesprávnym používaním spôsobiť. Problémy sa neustále vyskytujú, aj keď si za CMS zaplatil.

Správca webovej stránky a framework

Ďalšou možnosťou, ako sa starať o webovú stránku, je mať vlastného správcu používajúceho framework, nie CMS.

Framework je súbor jednoduchých funkcií a metód, pomocou ktorých programátor dokáže vytvoriť a prispôsobiť akúkoľvek väčšiu funkciu. Špecialista používajúci framework presne vie, čo si môže dovoliť, ako sa vyhnúť komplikáciám a dokáže dbať na vysokú bezpečnosť. Jeho práca je efektívna, rýchla a chyby sa vyskytujú len veľmi zriedkavo.

Vlastný správca webovej stránky je časovo aj finančne výhodnejší, ako keby si majiteľ webovú stránku spravoval sám. Správca taktiež dokáže prispôsobovať zmeny s ohľadom na optimalizáciu. Webová stránka s vlastným správcom má predpoklad byť na vyššej úrovni vo všetkých smeroch oproti tým, ktorých chod závisí na CMS.

Späť...